Sponzori
Baner

Događanja

Predstavnici Saveza prisustvovali na tematskoj sjednici povodom 3. decembra

Predstavnici Saveza distrofičara F BiH prisustvovali su tematskoj sjednici povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, pod nazivom "Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje uključenosti i ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini".

Sjednica je održana u zgradi Parlamentarne skupštine BiH a neki od zaključaka su: Izjednačiti pravnu regulativu u praksi, izjednačiti prava osoba sa invaliditetom na pomagala i općenito, bez obzira na uzrok invaliditeta, uvesti funkcionalnu procjenu, efikasno koristiti Zakon o javnim nabavkama i Uredbu o subvencioniranju kod nabavke ortopedskih pomagala idr.

Napominjemo da je godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom proglašeno 1992. godine, rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3.

Cilj obilježavanja ovog zanačajnoog datuma je promovisanje prava i blagostanja osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i razvoja i podizanje svijesti o stanju osoba sa invaliditetom u svakom aspektu političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života.

Tema Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom za 2018. godinu je: "Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti".

Ove godine tema se fokusira na osnaživanje osoba sa invaliditetom za inkluzivan, pravičan i održiv razvoj kao dio Agende za održivi razvoj 2030.

 

Prijem povodom 3.decembra, Međunarodnog dana OSI

Povodom 3.decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Federalni Ministar za rad i socijalnu politiku G-din Vesko Drljača upriličio je svečani prijem za saveze i organizacije osoba sa invaliditetom sa područja Federacije BiH, kojem je prisustvovao i Direktor Saveza distrofičara F BiH G-din Almir Šahmanija.


Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom proglašeno je 1992. godine, rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3. Cilj obilježavanja ovog zanačajnoog datuma je promovisanje prava i blagostanja osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i razvoja i podizanje svijesti o stanju osoba sa invaliditetom u svakom aspektu političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života.

Tema Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom za 2018. godinu je: "Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti".

Ove godine tema se fokusira na osnaživanje osoba sa invaliditetom za inkluzivan, pravičan i održiv razvoj kao dio Agende za održivi razvoj 2030.

 

Oržana sjednica VOOSI F BiH

Danas 08.10.2019. godine održana je sjednica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH. Sjednica je održana u prostorijama Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH u Sarajevu, sa početkom u 10:00 sati.

Dnevni red sjednice bio je sljedeći:

1. Usvajanje zapisnika sa zadnje sjednice;

2. Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama lica sa invaliditetom i civilnih žrtava rata - informacije i dalja procedura;

3. Informacije o načinu pravdanja utroška sredstava Lutrije BiH u skladu sa objavljenim uputstvom;

4. Inicijativa zastupnice Čudić o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, informacije;

5. Inicijativa za zajednički sastanak sa Koordinacionim odborom udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo - aktuelna pitanja;

6. Finansiranja saveza - članica VOOSI u 2020. godini;

7. Dogovor o budućem radu;

8. Tekuća pitanja.

Sjednici je, pored predstavnika saveza koji čine VOOSI, među kojima je i Savez distrofičara Federacije BiH, prisustvovao i Pomoćnik Fedealnog Ministra rada i socijalne politike za pitanja osoba sa invaliditetom g-din Dobrica Jonjić, koji je dao informacije i pojašnjenja po navedenim tačkama dnevnog reda.   

 
Više članaka...

Najnovije

Najčitanije

Pretraga
SDFBiH kontakt

Zmaja od Bosne 82,
71000 Sarajevo
    

Tel: + 387 33 66 35 93    
Fax: + 387 33 65 63 98

sdfbih@bih.net.ba
www.sdfbih.com.ba
                                           

Ko je online?
Trenutno aktivnih Gostiju: 56