Sponzori
Baner

Događanja

Prijem VOOSI-a kod ministra Drljače

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača primio je članove Vijeća organizacija osoba s invaliditetom (VOOSI) Federacije BiH povodom 3.decembra Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Predsjednica VOOSI-ja Elvira Bešlija predstavila je planove i aktivnosti  koje provode članice organizacije, a ministar Drljača je istakao dosadašnji uspješni partnerski odnos sa ovom organizacijom, te najavio pokretanje inicijativa za unaprjeđenje položaja osoba s invaliditetom i stvaranja inkluzivnog društva.

Istaknuto je da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kroz implementaciju zakona nastoji promovirati razumijevanje pitanja invaliditeta i pružati podršku i planirati buduće projekte, a sve  u cilju podizanja svijesti o izjednačavanju prava osoba s invaliditetom na  prostoru Federacije BiH.

Razgovarano je i o finansiranju organizacija iz proračuna Federacije BiH, izradi Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u F BiH za razdoblje od 2016. do 2020.godine, te usuglašavanju lokalnih akcijskih planova u kantonima.  

 

 

REGIONALNA KONFERENCIJA

Dvodnevna regionalna konferencija povodom predstavljanja dokumenta „Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom (UNCRPD)“, održana je 29. i 30. septembra 2015. u hotelu Kardial, Teslić, u organizaciji Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj-ACED i Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti (BIDF), a učešće na ovoj konferenciji je uzeo i Savez distrofičara FBiH.

Tokom konferencije, usvojeni su određeni zaključci i preporuke nastali kao rezultat diskusije učesnika konferencije - predstavnika organizacija/udruženja  lica sa invaliditetom i javnih institucija:

ZAKLJUČCI

Dokument  „Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom“ sadrži značajne i kvalitetne smjernice i preporuke za dalju harmonizaciju zakonodavstva u  ove tri zemlje sa UN konvencijom, što čini ovaj dokument potpunim i kvalitetnim;

Zakonodavni okviri su u solidnoj mjeri usklađeni sa Konvencijom u sve tri države-Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, ali je njihova implementacija na izrazito niskom nivou, te se u budućnosti treba baviti ovim segmentom;

Iako postoji dobar zakonodavni okvir u sve 3 zemlje-Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, potrebna je dodatna harmonizacija sa UNCRPD u svih 5 specifičnih sektora-pristupačnost, obrazovanje, zdravstvo, rad i zapošljavanje i socijalna zaštita osoba sa invaliditetom;

Smjernice i preporuke su dobra osnova i treba ih iskoristiti za javno zagovaranje da bi se izvršila harmonizacija zakonodavstva;

Dokument „Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UNCRPD“ treba učiniti dostupnim svim relevatnim pravnim subjektima;

BIDF Mreža, osim što treba da služi za udruživanje, razmjenu iskustava, analize i izradu strategija, treba da se temelji na jačanju kapaciteta invalidskih organizacija kako bi mogle nezavisno da nastupaju prema vlastima i donatorima i društvu, i kako bi mogle da aktivno učestvuju u donošenju odluka, koje se tiču lica sa invaliditetom.

 

PREPORUKE

Potrebno je razvijati partnerstvo između institucija vlasti i organizacija lica/osoba sa invaliditetom, usmjereno ka sprovođenju UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom;

Neophodno je dalje razvijati regionalnu saradnju na promovisanju prava i punog i ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana;

Potrebno je jačati partnerske odnose među članicama BIDF Mreže kroz zajedničko djelovanje, rad na projektima i projektnim aktivnostima, sa ciljem  privlačenja kako lokalnih, tako i međunarodnih resursa;

Shodno formalizaciji/registraciji BIDF Mreže, na inicijativu članica Mreže potrebno je izvršiti obnovupristupnica Mreži;

Potrebno redovno informisati članice BIDF mreže o svim aktivnostima koje se tiču BIDF Mreže.

 

 

PREDSTAVNICI VOOSI-JA U VLADI FBIH: TRANSFERI NA DNEVNOM REDU SJEDNICE

 

 

U razgovorima, vođenim u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu dana 19.06.2015.godine, u kojima su sudjelovali premijer FBiH Fadil Novalić i dopremijerka Federacije BiH i federalna ministrica financija Jelka Milićević i pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Dobrica Jonjić, predstavnici VOOSI-ja upoznali su domaćine s radom i problemima s kojima se organizacije osoba s invaliditetom susreću. Istodobno su istaknuli dobru i partnersku suradnju s Vladom FBiH i nadležnim ministarstvom.

Prema riječima ministrice Milićević, Vlada će i dalje činiti sve što je u njezinim financijskim mogućnostima kako bi osobama s invaliditetom i organizacijama koje ih okupljaju omogućila što bolje uvjete za život i rad.

- Društvo mora puno ozbiljnije rješavati probleme ovih kategorija društva. Naravno, ništa nije moguće brzo učiniti, ali ćemo sigurno pomaknuti ljestvicu aktivnosti naviše. Kada su isplate iz Proračuna FBiH u pitanju, osobe s invaliditetom i njihove organizacije su među prioritetima - kazao je premijer Novalić.

Danas je razgovarano i o izradi Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH za razdoblje od 2015. do 2018. godine, te s njom usuglašenih akcijskih planova u kantonima.

Inače, VOOSI, kao krovna organizacija, okuplja devet saveza organizacija osoba s invaliditetom na razini Federacije BiH. 

 
Više članaka...

Najnovije

Najčitanije

Pretraga
SDFBiH kontakt

Zmaja od Bosne 82,
71000 Sarajevo
    

Tel: + 387 33 66 35 93    
Fax: + 387 33 65 63 98

sdfbih@bih.net.ba
www.sdfbih.com.ba
                                           

Ko je online?
Trenutno aktivnih Gostiju: 54