Sponzori
Baner

Događanja

KONFERENCIJA U NEUMU

Trodnevna nacionalna konferencija u Bosni i Hercegovini povodom predstavljanja prijedloga “Strategije unaprijeđenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2016 -2020” i prijedloga “Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2017-2021”, održana je od 25. do 27. juna 2016. godine u hotelu Sunce, Neum, u organizaciji Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti (BIDF) i Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED). Konferenciji je prisustvovalo više od 30 predstavnika Saveza i udruženja lica sa invaliditetom iz oba entiteta BiH – Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Tokom konferencije, usvojeni su sljedeći zaključci i preporuke nastali kao rezultat aktivnosti učesnika konferencije, predstavnika organizacija lica sa invaliditetom-članica BIDF Mreže u Bosni i Hercegovini:

·         Neophodna „uključenost”, odnosno aktivno učešće osoba s invaliditetom, kao i Saveza i udruženja koji ih predstavljaju i zastupaju u rješavanju pitanja lica/osoba s invaliditetom;

·         Razvijati partnerstvo između institucija vlasti i organizacija lica/osoba sa invaliditetom, usmjereno na obezbjeđivanje učešća osoba sa invaliditetom u procese i pitanja koja se tiču osoba sa invaliditetom;

·         Neophodno lobirati i ponovno inicirati donošenje zakona o organizacijama osoba da invaliditetom, kako u Republici Srpskoj tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i donošenje registra o organizacijama osoba sa invaliditetom te uspostavljanje tijela koje bi se bavilo pitanjima iz oblasti invaliditeta;

·         Neophodno lobirati i inicirati da se, ako ne sav, veći dio sadržaja predloženih Strategija nađe i u zvaničnim Strategijama lica/osoba sa invaliditetom, koje tek treba da se donesu; 

·         Jačati partnerske odnose, kako među članicama BIDF Mreže kroz zajedničko djelovanje, rad na projektima i projektnim aktivnostima, tako i kroz jedinstveni nastup prema vlastima, u rješavanju pitanja iz oblasti invaliditeta;

·         Koristiti dokumente i publikacije nastale u okviru ovog projekta kao zagovaračke alate za rješavanje pitanja iz oblasti invaliditeta.

                  

 

 

SEMINAR "JAVNO ZAGOVARANJE"

Balkanska nezavisna mreža u oblasti invaliditeta je u Tesliću 31.05.-01.06.2016. godine organizovala dvodnevni seminar/trening na temu "Javno zagovaranje" a učešće u seminaru je uzeo i Savez distrofičara F BiH sa ciljem jačanja kapaciteta Saveza u provođenju javnog zagovaranja i osposobljavanja za samostalno zagovaranje u zajednici.

Seminaru je prisustvovao veliki broj članica BIDF mreže, a učesnici su kroz praktičan rad i na konkretnim primjerima ovladali tehnikom i procesima važnim za javno zagovaranje. 

   

 

 

  
 

Tematska sjednica povodom 3. decembra

 

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine  je u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vijećem za osobe sa invaliditetom organizirala tematsku sjednicu povodom 3. decembra,  Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, a učešće na istoj je uzeo i Savez distrofičara Federacije BiH. 

 

Osobe sa invaliditetom moraju biti u mogućnosti ispuniti svoju ulogu u društvu i sudjelovati na ravnopravnoj osnovi s drugima. Važno je fokusirati se na sposobnosti, a ne na invaliditet pojedinca. Važno je napomenuti da je invaliditet dio ljudskog stanja, te da svi mi ili jesmo ili ćemo postati onesposobljeni do određenog stepena, tokom našeg života.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda u oktobru 1992. godine usvojila je rezoluciju kojom je 03. decembar proglašen Međunarodnim danom osoba s invaliditetom a na sjednici je istaknuto kako je ovaj dan prilika da se skrene pažnja na mnogobrojne probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom kao što su visoka stopa nezaposlenosti i siromaštvo, isključenost iz društva, nejednaka prava,ograničene mogućnosti školovanja kao i pristup javnim objektima i institucijama.

Prisutinima se obratio Borislav Bojić, predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava naglasivši da se, na osnovu usvojene Politike o invalidnosti u BiH, 2008. godine pristupilo izradi i usvajanju strategija o invalidnosti u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Kako je rečeno, obje strategije usklađene su sa Konvencijom UN-a i reguliraju pitanja iz 23 oblasti života i rada osoba s invaliditetom. Riječ je o oblastima socijalne zaštite, života u zajednici, pristupa zdravstvu, profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja, obrazovanja, pristupa informacijama, kulture i sporta. 

Na kraju je rečeno kako se o položaju i pravima osoba sa invaliditetom ne treba razgovarati samo 3.decembra nego da se u cilju poboljšanja položaja i integracije osoba sa invaliditetom u otvoreno društvo treba sistematski pristupiti problemu na svim nivoima vlasti. 

 

 
Više članaka...

Najnovije

Najčitanije

Pretraga
SDFBiH kontakt

Zmaja od Bosne 82,
71000 Sarajevo
    

Tel: + 387 33 66 35 93    
Fax: + 387 33 65 63 98

sdfbih@bih.net.ba
www.sdfbih.com.ba
                                           

Ko je online?
Trenutno aktivnih Gostiju: 58