Sponzori
Baner

Događanja

Predavanje u sklopu projekta "Socijalna inkluzija -DA, segregacija -NE"

 

U četvrtak 21.12.2017. godine, u prostorijama Informativno-edukativnog centra za lica sa mišićnom distrofijom "MD" u ul. Grbavička br. 6, održana je edukacija i predavanje u organizaciji Saveza distrofičara Federacije BiH  u okviru realizacije projekta "Socijalna inkluzija -DA, segregacija -NE" koji finansira Federalno ministarstvo rada i socijalne politike iz sredstava Lutrije BiH za 2017. godinu.

 

Edukacija je bila veoma posjećena a teme su bile Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016. - 2021. godina, te Akcioni planovi u oblasti invalidnosti u kantonima.

Predavanje je održao Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, g-din Fikret Zuko. 

 

 

Prijem povodom 3. decembra

Povodom 3. decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u petak 01.12.2017. godine, u organizaciji zamjenika premijera Federacije BiH i federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače, upriličen je prijem.

Osim predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom, među kojima su bili i predstavnici Saveza distrofičara F BiH, prijemu su prisustvovali i brojni federalni i kantonalni ministri.
 
U svom obraćanju, ministar Drljača je istakao da 3. decembar, kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, predstavlja dobru osnovu za preispitivanje šta se to u protekloj godini, u okviru ovlasti i odgovornosti utvrđenim zakonima, uradilo na izjednačavanju mogućnosti i unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.
 
Također, potcrtao je opredijeljenost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za saradnju sa organizacijama osoba sa invaliditetom s ciljem stvaranja što boljih prilika i kreiranja što boljih rješenja za osobe sa invaliditetom. Kada je riječ o mjerama zapošljavanja, rečeno je da se aktivno provode u okviru nadležnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.

Ministar Drljača je rekao da se finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom nastoji osigurati kroz podršku iz budžeta i iz sredstava Lutrije BiH. Istaknuto je da se za petnaest organizacija koje su registrovane na nivou Federacije BiH, uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, već godinama obezbjeđuju osnovna sredstva za funkcionisanje iz budžeta Federacije BiH, ali da taj vid finansiranja predstavlja privremeno rješenje i da je nephodno zakonski urediti ovu oblast. U vezi sa tim, Federalno ministarstvo je pokrenulo aktivnosti, urađen je Nacrt zakona koji se trenutno nalazi na usaglašavanju s kantonalnim ministarstvima jer se radi o podjeljenoj nadležnosti.
 
Istaknuto je da je za provedbu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i okvirne Politike u oblasti invalidnosti u BiH donesen novi operativni dokument „Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH (2016-2021)“, čijom implementacijom se teži ka cilju koji je postavio UN povodom ovogodišnjeg 3. decembra, a to je težnja ka transformaciji održivog društva koje je po mjeri svih, prihvatljivo za sve i uključuje sve ljude sa svim njegovim specifičnim potrebama i mogućnostima. 

Fotografije sa prijema možete pogledati ovdje 

 

Održana radionica na temu cyberbullying-a nad djecom i mladim osoba sa invaliditetom

U četvrtak 19.09.2019. godine održana je radionica na temu cyberbullying-a, na kojoj su mladi oboljeli od distrofije sa područja Kantona Sarajevo, te njihovi roditelji i staratelji bili upoznati sa oblicima nasilja na internetu i posljedicama koje isto nosi.

Kroz ovu radionicu aktivno smo uključili djecu i mlade oboljele od distrofije, kao i članove njihovih porodica, u razgovore na temu zlostavljanja putem interneta, te podstaknuli učesnike radionice da podijele svoja iskustva, ukoliko su ista imali ili im svjedočili, a vezano za nasilje putem interneta, a što je u konačnici rezultiralo boljom informisanošću učesnika radionice o internet nasilju i doprinijelo boljoj sigurnosti mladih osoba oboljelih od distrofije na području KS.

Radionica je održana u Informativno-edukativnom centru za lica sa distrofijom "MD" na Grbavici, a uz podršku Ministarstva  za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kojem se ovim putem iskreno zahvaljujemo.

 
Više članaka...

Najnovije

Najčitanije

Pretraga
SDFBiH kontakt

Zmaja od Bosne 82,
71000 Sarajevo
    

Tel: + 387 33 66 35 93    
Fax: + 387 33 65 63 98

sdfbih@bih.net.ba
www.sdfbih.com.ba
                                           

Ko je online?
Trenutno aktivnih Gostiju: 57