Sponzori
Baner

Savez posjetio Udruženje Tuzlanskog kantona

18.10.2018. godine, Direktor Saveza distrofičara F BiH, G-din Almir Šahmanija, posjetio je Udruženje distrofičara Tuzlanskog kantona. Tom prilikom Predsjedniku Tuzlanskog udruženja uručio je Odluke o upućivanju troje djece, koja boluju od mišićne distrofije (Duchene), sa pratiocima, na medicinsku rehabilitaciju u Rehabilitacioni centar "Reumal" u Fojnici, u trajanju od po 21 dan. 

Medicinska rehabilitacija omogućena je kroz projekat koji je Savezu distrofičara F BiH odobren od strane Federalnog ministarstva zdravstva iz sredstava Lutrije BiH za 2018. goinu.

Istom prilikom Direktor Saveza Predsjedniku Tuzlanskog udruženja uručio je rezervne dijelove (gume unutrašnje i vanjske, prednje i zadnje i akumulatore) za elektromotorna kolica, za pet članova koji za kretanje, zbog oduzetosti gornjih i donjih ekstremiteta, isključivo koriste ovakva kolica. 

Rezervni dijelovi obezbjeđeni su iz projekta koji je odobren Savezu od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz sredstava Lutrije BiH za 2018. godinu.

Navedenim projektima obuhvaćeno je 6 kantonalnih udruženja sa područja Federacije BiH, koja su članice Saveza distrofičara F BiH.

 

Posjeta i iz Udruženja distrofičara Unsko-sanskog kantona

U četvrtak 20.09.2018. godine predstavnici Udruženja distrofičara Unsko-sanskog kantona posjetili su Savez distrofičara Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Skupštine Udruženja iz Unsko-sanskog kantona, koje je članica Saveza, Hasmir Delić i  Direktor Saveza Almir Šahmanija razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji ove dvije organizacije, o poboljšanju prava i položaja osoba sa nervno-mišićnim poremećajima u Federaciji BiH. U nastavku su razgovarali o zauzimanju stavova vezano za Prednacrt zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom i reprezentativnim organizacijama u F BiH a kojeg je Vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru, kao i o aktivnostima kada su u pitanju ortopedska pomagala (elektromotorna kolica i rezervni dijelovi), čiju bi nabavku trebalo da obezbijede kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja.

Direktor Saveza upoznao je Predsjedavajućeg Skupštine Udruženja distrofičara iz Unsko-sanskog kantona o Uniji distrofičara u BiH, te o krovnoj organizaciji osoba sa invaliditetom u BiH, čiji je jedan od osnivača i Savez distrofičara F BiH. 

U nastavku su razgovarali o realizaciji projekta medicinske rehabilitacije, koji je Savezu odobren od strane Federalnog ministarstva zdravstva iz sredstava Lutrije BiH za 2018. godinu, te o mnogim drugim temema vezanim za problematiku osoba sa distrofijom i srodnim nervno-mišićnim poremećajima na području F BiH.

Na kraju je izraženo obostrano zadovoljstvo proteklim razgovorom, a predstavnik Udruženja iz Unsko-sanskog kantona pozvao je predstavnike Saveza da posjete njihovo Udruženje. 

 

Predstavnik Udruženja distrofičara TK posjetio Savez distrofičara F BiH

18.09.2018. godine Predsjednik Udruženja distrofičara Tuzlanskog kantona Dalibor Lukić posjetio je Savez distrofičara Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom, sa Direktorom Saveza Almirom Šahmanijom, razgovarao je o dosadašnjoj saradnji i unapređenju buduće saradnje između ove dvije organizacije, s obzirom da je Udruženje distrofičara TK jedna od članica Saveza distrofičara F BiH. Dalje, razgovaralo se o zauzimanju stavova o Prednacrtu zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom i reprezentativnim organizacijama u F BiH, kojeg je Vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru. Razgovaralo se i o aktivnostima kada su u pitanju ortopedska pomagala (elektromotorna kolica), čija bi nabavka trebala da pada na teret kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.

Direktor Saveza upoznao je Predsjednika Udruženja distrofičara TK o postojanju Unije distrofičara u BiH i o krovnoj organizaciji osoba sa invaliditetom u BiH čiji je jedan od osnivača i Savez distrofičara F BiH. 

Na kraju posjete govorilo se o realizaciji projekta medicinske rehabilitacije, koji je Savezu odobren od strane Federalnog ministarstva zdravstva iz sredstava Lutrije BiH za 2018. godinu, kao i drugim temema vezanim za problematiku osoba sa mišićnom distrofijom na području Federacije BiH.

Posjeta je završena izražavanjem obostranog zadovoljstva proteklim razgovorom, te pozivom Predsjednika Dalibora Lukića da u narednom periodu predstavnici Saveza distrofičara F BiH posjete Udruženje distrofičara TK. 

 

 

Najnovije

Najčitanije

Pretraga
SDFBiH kontakt

Zmaja od Bosne 82,
71000 Sarajevo
    

Tel: + 387 33 66 35 93    
Fax: + 387 33 65 63 98

sdfbih@bih.net.ba
www.sdfbih.com.ba
                                           

Ko je online?
Trenutno aktivnih Gostiju: 56