Sponzori
Baner

Održan sastanak VOOSI-ja sa Federalnim ministrom rada i socijalne politike

25.10.2019. godine održan je sastanak predstavnika Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH sa Federalnim ministrom rada i socijalne politike Veskom Drljačom i njegovim pomoćnicima.

Na sastanku se razgovaralo o Nacrtu Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata Federacije BiH, kao i drugim aktuelnim temama.

 

Sastanak VOOSI F BIH i KOOKS

Danas 30.10.2019. godine održan je sastanak predstavnika Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH i Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sasrajevo. Sastanak je održan u prostorijama Saveza distrofičara Federacije BiH u ulici Zmaja od Bosne br. 82, sa početkom u 12.00 sati.

Na sastanku se razgovaralo o Uredba o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka u Kantonu Sarajevo, kao i drugim aktuelnim temama. 

 

Održana radionica na temu cyberbullying-a nad djecom i mladim osoba sa invaliditetom

U četvrtak 19.09.2019. godine održana je radionica na temu cyberbullying-a, na kojoj su mladi oboljeli od distrofije sa područja Kantona Sarajevo, te njihovi roditelji i staratelji bili upoznati sa oblicima nasilja na internetu i posljedicama koje isto nosi.

Kroz ovu radionicu aktivno smo uključili djecu i mlade oboljele od distrofije, kao i članove njihovih porodica, u razgovore na temu zlostavljanja putem interneta, te podstaknuli učesnike radionice da podijele svoja iskustva, ukoliko su ista imali ili im svjedočili, a vezano za nasilje putem interneta, a što je u konačnici rezultiralo boljom informisanošću učesnika radionice o internet nasilju i doprinijelo boljoj sigurnosti mladih osoba oboljelih od distrofije na području KS.

Radionica je održana u Informativno-edukativnom centru za lica sa distrofijom "MD" na Grbavici, a uz podršku Ministarstva  za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kojem se ovim putem iskreno zahvaljujemo.

 

Najnovije

Najčitanije

Pretraga
SDFBiH kontakt

Zmaja od Bosne 82,
71000 Sarajevo
    

Tel: + 387 33 66 35 93    
Fax: + 387 33 65 63 98

sdfbih@bih.net.ba
www.sdfbih.com.ba
                                           

Ko je online?
Trenutno aktivnih Gostiju: 46